Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT (en endavant Fundación Prevent)

CIF: G08998858

Adreça postal: C/ Josep Tarradellas, 8-10, 7a planta 08029 Barcelona

Telèfon: 934 391 806

Adreça de correu electrònic: info@fundaciónprevent.com

En quin moment recollim les vostres dades?

Aquest web és de caràcter informatiu i recull dades personals en els moments següents:

Formulari de contacte o enviament d’un missatge de correu electrònic: El web disposa de diferents formularis perquè pugueu contactar amb nosaltres per sol·licitar informació, fer consultes o peticions, així com sol·licituds. En completar aquests formularis us demanem que us identifiqueu i que ens faciliteu les vostres dades de contacte per respondre la vostra consulta, petició o sol·licitud. També podeu enviar-nos un missatge de correu electrònic per contactar amb nosaltres. Tots els punts de recollida de dades es dirigeixen a l’usuari del web i no està previst que es recullin dades de tercers, per la qual cosa les dades sempre seran aportades per l’interessat.

Alguns d’aquests formularis de recollida de dades disponibles en el nostre lloc web disposen de la seva política de privacitat, en què se us informa sobre el tractament de dades que se us requereixen.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Quan envieu el formulari de contacte o sol·licitud o ens envieu un missatge de correu electrònic utilitzarem les vostres dades personals per fer la vostra consulta, petició o sol·licitud, respondre-us o enviar-vos informació que ens hàgiu requerit, o, si és el cas, segons se us informa en la política de privacitat específica del formulari.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades obtingudes es conservaran mentre mantingueu la vostra relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta relació durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre degudament bloquejades.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Les bases legals per tractar les vostres dades personals són: (a) quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per Fundación Prevent, (b) quan hàgiu donat el consentiment i (c) quan sigui necessari per complir les obligacions legals i reglamentàries de Fundación Prevent.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar si estem tractant les vostres dades, i, en cas afirmatiu, accedir-hi.

Dret a sol·licitar la rectificació si les vostres dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.

Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-vos al tractament: deixarem de tractar les vostres dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgueu que les vostres dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, us facilitarem el transvasament de les vostres dades al nou responsable.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Per exercir els vostres drets heu de contactar amb nosaltres enviant-nos un missatge de correu electrònic a info@fundaciónprevent.com o per escrit a l’adreça postal que consta en aquest document. Per a informació addicional, a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html teniu a la vostra disposició formularis i indicacions específiques sobre l’exercici de drets.

En el cas que tractem les vostres dades d’acord amb el consentiment heu de saber que teniu dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament fet prèviament a la retirada.

Sempre que ho considereu oportú podreu presentar una reclamació davant de l’AEPD https://www.aepd.es/. Recordeu que sou és el responsable de les dades que ens faciliteu, per això les vostres dades han de ser veraces i exactes i heu de mantenir-les actualitzades

Qui podrà ser destinatari de la comunicació de les vostres dades?

No es preveuen cessions a tercers ni transferències internacionals de dades en relació amb les prestacions que ofereix el web, però sí que podran ser accessibles per compte de tercers col·laboradors de Fundación Prevent que intervinguin en la gestió de les dades.

Tractem les vostres dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les vostres dades.

Per això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que estableix el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que hàgiu proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-vos directament o indirectament.

Com protegim les vostres dades?

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, Fundación Prevent aplica diverses mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, Fundación Prevent prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del tractament, per preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. Tanmateix, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Fundación Prevent no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les dades i informació esmentades.

Enllaços

El web pot contenir enllaços a altres pàgines web. Tingueu en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines web. Aquesta política de privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recull al web. Us recomanem que llegiu les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaceu des del nostre web o que visiteu de qualsevol altra manera.

Xarxes socials

Fundación Prevent té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Fundación Prevent.

Fundación Prevent tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari, des de Fundación Prevent podrem informar els nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

Fundación Prevent no extraurà dades personals de les xarxes socials, excepte que l’usuari ens doni el consentiment exprés.

Modificacions i integritat de la nostra política de privacitat

Utilitzarem les vostres dades de caràcter personal segons el que estableix la política de privacitat que estigui en vigor en el moment que recollim les vostres dades de caràcter personal. Fundación Prevent es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquesta política de privacitat, publicant les modificacions al web, per la qual cosa us recomanem que consulteu la política de privacitat cada vegada que accediu al web. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, us ho comunicarem per correu electrònic, sempre que en disposem. En aquell moment se us donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens haguéssiu facilitat abans de la modificació de la nostra política de privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la política de privacitat present fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no quedaran afectades i conservaran plenament la validesa i vigència, respecte a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

Data de l’última actualització: novembre de 2021.