Declaració d'accessibilitat

La Fundació Prevent s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.fundacionprevent.com

Situació de compliment

Les tecnologies web en què es basa la conformitat de l’accessibilitat d’aquest lloc web són HTML5, CSS, WAI-ARIA, DOM així com ALTRES tecnologies de la plataforma WordPress: https://wordpress.org

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, sent els aspectes d’accessibilitat amb què és conforme la present web els següents:

Requisits webRequisits de softwareRequisits de documentació i serveis de recolzament

9.1.1.1 Contingut no textual (Condicional)
9.1.2.1 Només àudio i només vídeo (enregistrat) (Condicional)
9.1.2.2 Subtítols (enregistrats) (Condicional)
9.1.2.3 Audiodescripció o Mitjà Alternatiu (enregistrat) (Condicional)
9.1.2.5 Audiodescripció (enregistrada) (Condicional)
9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)
9.1.3.2 Seqüència significativa (Condicional)
9.1.3.3 Característiques sensorials (Condicional)
9.1.3.4 Orientació (Condicional)
9.1.3.5 Identificació del propòsit de l’entrada (Condicional)
9.1.4.1 Ús del Color (Condicional)
9.1.4.2 Control de l’àudio (Condicional)
9.1.4.4 Canvi de tamany del text (Condicional)
9.1.4.5 Imatges de text (Condicional)
9.1.4.10 Reajustament del text (Condicional)
9.1.4.11 Contrast no textual (Condicional)
9.1.4.12 Espaiat del text (Condicional)
9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus (Condicional)
9.2.1.1 Teclat (Condicional)
9.2.1.4 Dreceres del teclat (Condicional)
9.2.2.1 Temps adjustable (Condicional)
9.2.2.2 Pausar, aturar, amagar (Condicional)
9.2.3.1 Llindar de tres centelleigs o menys (Condicional)
9.2.4.2 Titulat de pàgines (Condicional)
9.2.4.3 Ordre del focus (Condicional)
9.2.4.4 Propòsit dels enllaços (en context) (Condicional)
9.2.4.5 Múltiples vies (Condicional)
9.2.4.6 Encapçalaments i etiquetes (Condicional)
9.2.4.7 Focus visible (Condicional)
9.2.5.1 Gestos amb el punter (Condicional)
9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta en el nom (Condicional)
9.3.1.1 Idioma de la pàgina (Condicional)
9.3.1.2 Idioma de les parts (Condicional)
9.3.2.1 En rebre el focus (Condicional)
9.3.2.3 Navegació coherent (Condicional)
9.3.2.4 Identificació coherent (Condicional)
9.3.3.1 Identificació d’errades (Condicional)
9.3.3.2 Etiquetes o instruccions (Condicional)
9.3.3.3 Suggeriments davant d’errors (Condicional)
9.4.1.1 Processament (Condicional)
9.4.1.3 Missatges d’estat (Condicional)

11.7 Preferències d’usuari
11.8.1 Tecnologia de gestió de continguts (Condicional)
11.8.2 Creació de continguts accessibles (Condicional)
11.8.3 Preservació de la informació d’accessibilitat durant les transformacions (Condicional)
11.8.5 Plantilles (Condicional)

12.1.1 Característiques d’accessibilitat i compatibilitat
12.1.2 Documentació accessible
12.2.2 Informació sobre les característiques d’accesibilitat i compatibilitat

 

Contingut no accessible

Per contra, el contingut dels punts que es recullen a continuació no són accessibles pels motius següents:

a) manca de conformitat amb la legislació nacional

5.2. Activació de les característiques d’accessibilitat (Condicional)

5.3. Biomètrica (Condicional)

9.1.4.3. Contrast (Mínim)

La presentació visual de text i imatges de text té una relació de contrast de, si més no, 4.5:1, excepte en els casos següents:

  • Textos grans: Els textos grans i les imatges de text grans tenen una relació de contrast de, si més no, 3:1.
  • Incidental: Els textos o imatges de text que formen part d’un component inactiu de la interfície d’usuari, que són simple decoració, que no són visibles per a ningú o que formen part d’una imatge que conté altres elements visuals significatius, no tenen requisits de contrast.
  • Logotips: El text que forma part d’un logotip o nom de marca no té requisits de mínim contrast.


9.2.1.2. Sense trampes per al focus del teclat

Si és possible moure el focus a un component de la pàgina fent servir una interfície de teclat, llavors el focus es pot treure d’aquest component utilitzant només la interfície de teclat i, si es requereix alguna cosa més que les tecles de direcció o de tabulació, s’informa a l’usuari del mètode apropiat per moure el focus.

11.8.4. Servei de reparació (Condicional)

Condició: Quan el contingut web sigui una eina d’autor.

Si la funcionalitat de verificació de l’accessibilitat d’una eina d’autor pot detectar si el contingut no compleix un requisit dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons escaigui, llavors l’eina d’autor ha de proporcionar un(s) suggeriment(s) per a la seva reparació.

NOTA: Això no exclou una reparació automàtica o semiautomàtica, que és possible (i recomanable) per a molts dels tipus de problemes d’accessibilitat del contingut.

b) càrrega desproporcionada

No aplica

c) el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

No aplica

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va prepararel 12 de maig de 2023

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una empresa tercera, la qual certifica que aquest lloc web correspon substancialment a la interpretació de la guia informativa proporcionada per les pautes WCAG 2.1 AA.

En aquest esforç continu en l’eliminació de barreres es seguira millorant aquest lloc fins a assolir una accessibilitat i usabilitat òptimes per a tots els usuaris.

Última revisió de la declaració: 12 de maig de 2023

Observacions i dades de contacte

Si trobeu barreres d’accés o problemes amb alguna pàgina o funció d’aquest lloc web que pugui suposar un obstacle per als visitants que hi vulguin accedir, podeu posar-vos en contacte en qualsevol moment mitjançant l’adreça de correu electrònic que trobareu a l’avís legal.