Investiga PRL

Beques R+D en prevenció de riscos laborals

No es pot prevenir el que no es coneix i és molt el que encara no sabem.

Cada dia sorgeixen nous materials, tecnologies i processos de treball que generen nous riscos.

La investigació en seguretat i salut a la feina és determinant per al coneixement de nous riscos, la reflexió sobre riscos ja existents i l’aportació de solucions a la gestió preventiva.

Amb la convocatòria de beques R+D en PRL fomentem la investigació en prevenció de riscos laborals. És la nostra manera de contribuir a la construcció d’uns entorns de treball segurs i saludables i reduir així els accidents i les discapacitats sobrevingudes.

L’objectiu d’aquest programa és promoure projectes d’investigació que confirmin o desmenteixin hipòtesis, que aclareixin dubtes o creïn nous interrogants, que plantegin elements de reflexió, que proposin solucions i, en definitiva, que aportin informació i eines que puguin ser traslladades a l’entorn laboral per millorar la gestió preventiva.

El programa va dirigit a investigadors d’entitats públiques o privades, així com a equips els membres dels quals procedeixen de diferents entitats i que vulguin portar a terme projectes col·laboratius.

Tots els projectes presentats han de ser sense ànim de lucre.

Con Investiga PRL queremos:

Presentación Fundación Prevent

Amb Investiga PRL volem

Investiga PRL beca exclusivament projectes sense ànim de lucre que permetin el lliure accés a coneixements i eines en matèria de salut laboral.

Fomenta la investigació en PRL en les empreses privades.

Composició del comitè

El comitè encarregat d’avaluar i atorgar les beques és ampli i multidisciplinari, per garantir la independència i objectivitat en la valoració.

Lydia Barrachina

Directora de persones a Fundación Cares

Manuela Brinques

Directora tècnica de Full Audit

Elena Juanola

Directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Montserrat Moré

Directora de Fundación Prevent

Montserrat Puiggené

Presidenta de la SCSL

Alejandro Romero

Director dels serveis de prevenció de MCMUTUAL

Montserrat Solórzano

Cap de l’Àrea Tècnica de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral - Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Jiri Tvrdy

Cap de l’Àrea Tècnica de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral - Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. Departament de Treball, Afers socials i Famílies

Miquel Vila

Metge de treball