La fundació

Una organització compromesa

Fa anys vam iniciar un camí de no retorn en el nostre compromís amb la societat i la qualitat.

Pla d’igualtat

Una part fonamental de la nostra tasca se centra en la lluita contra les desigualtats. Per aquest motiu, hem desenvolupat un pla d’actuació amb polítiques que incorporen la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones.

RSC y calidad
Applus

Sistema de Gestió de Qualitat – Certificació ISO 9001:2015

Anualment certifiquem que el sistema de qualitat de la nostra entitat s’adequa als requisits de la norma ISO 9001:2015

Adhesions

Estem adherits a declaracions i pactes que ens comprometen a seguir uns valors i principis de qualitat, compromís i promoció en diversos àmbits de la RSC.

Responsabilidad Social Corporativa
Calidad

Privacitat

Respectar el dret a la privacitat de les persones és la nostra prioritat. Per garantir-ho portem a terme auditories en matèria de LOPD i adequació al Reglament EU 679/2016

Premis i reconeixements

Sempre ens omple d’orgull rebre reconeixements per la nostra feina. Aquí compartim alguns dels premis que ens han atorgat.