Programa SIOAS 2021

A qui va dirigit?

És un servei que està enfocat a totes les persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat i que, arran d'alguna circumstància personal, econòmica o social, tenen problemes a l’hora d'aconseguir una inserció laboral de qualitat.

Com s'hi accedeix?

Es pot accedir al servei a través de Fundació Prevent, qualsevol persona interessada pot accedir a la Fundació i, després d'una primera entrevista, se'l derivarà al programa on es consideri que encaixi millor per les seves característiques.

Programa SIOAS

Servei integral d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb trastorn de salut mental amb l'objectiu d'aconseguir la inserció laboral a l'empresa ordinària.

El programa d’intermediació laboral i d’itineraris d’inserció de persones amb discapacitat, és el pilar sobre el qual se sustenta el nostre principal objectiu: facilitar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. El programa va dirigit a persones amb tota mena de discapacitat a partir del 33% i que es trobin en situació de demandants d'ocupació, inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, també és apte per a aquelles persones que estan treballant però volen millorar-ne les condicions laborals o fer un canvi de sector laboral i per últim també poden ser partícips aquelles persones que estan treballant, però necessites un major grau d'acompanyament i/o seguiment per a una adaptació idònia i/o per sostenir un lloc mitjançant el treball amb suport. L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les necessitats i les característiques personals. Inclou actuacions de tutorització, formació i adquisició d'experiència professional que es concreten a:

1. Formació:

  • Tècniques de recerca de feina, desenvolupant les competències necessàries amb relació al mercat laboral.
  • Desenvolupament i treball de les competències transversals.
  • Formació en noves tecnologies per assolir un nivell funcional quant a recerca de feina o tràmits burocràtics diaris.
  • Formació tècnicoprofessional: Auxiliar de comerç amb anglès

2. Pràctiques no laborals a empreses ordinàries o empreses d'inserció.

3. Tutorització i acompanyament a la inserció.

4. Seguiment posterior a la inserció.

5. Treball amb suport.

Totes i cadascuna de les nostres actuacions i intervencions, les adaptem i adeqüem a les necessitats de cada persona tenint en compte la seva discapacitat i necessitats, acordant un itinerari des de l'inici del programa, i en coordinació amb altres entitats que pugui aportar-nos valor per aconseguir una millora de més qualitat.

Equip profesional

L'equip professional del servei està format per persones tècniques en inserció laboral formades en discapacitat.

Entidad adherida a: