Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad aquí.

Per què es duu a terme?

Perquè

La taxa d'atur entre les persones amb discapacitat és del 25,2% segons l'últim Informe de l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball a Espanya (ODISMET) de la Fundació ONCE. Més de 10 punts que les persones sense discapacitat.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Aula de Emprendedores

22.190 estudiants amb discapacitat es varen matricular a les universitats espanyoles durant el Curs 2018-2019 segons dades de la Fundación Universia.

Gairebé 1000 persones amb discapacitat es converteixen en autònoms cada any.

L’oferta d’iniciatives adaptades i orientades a les seves necessitats és escassa.


Per a què

Dotar als emprenedors dels coneixements específics necessaris per endinsar-se en la creació de la seva empresa.

Oferir l’acompanyament de professionals experimentats ajudant-los a resoldre dubtes i dificultats que puguin sorgir durant el procés de formació i de la posada en marxa o acceleració del negoci.

Proporcionar una important xarxa de contactes en l’àmbit empresarial, social i acadèmic.

El nostre objectiu és contribuir a generar una societat més justa ajudant a emprenedors amb discapacitat a formar part de la força econòmica del nostre país, generant ocupació per ells mateixos o per altres persones.


Entidad adherida a: