Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad aquí.

Què és el programa Aula d'Emprenedors Aprèn i Emprèn?

És un programa de formació i acompanyament dirigit a emprenedors amb discapacitat per la posada en marxa o acceleració d’una iniciativa empresarial de recent creació.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Programa acadèmic d’emprenedoria de 129 hores impartit per professorat d’ESADE i per ponents directius.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Acompanyament individualitzat d’un tutor per cada alumne durant tota la formació per cada alumne/a durant tot el procés.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Programa de continuïtat Alumni d'assessorament continu als emprenedors una vegada acabada la formació.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

El Programa disposa d'un fons econòmic per a l'atorgament de beques als projectes millor valorats.


El programa està cofinançat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Empresa i Coneixement i el FSE i el Departament de Treball, Afers Socials i Families. A Madrid, per lala Consejería de Políticas Sociales y Familiade la Comunitat de Madrid, i per la Fundación Bancária La Caixa.

Entidad adherida a: