Puc participar?

Només si compleixes aquests requisits:

Si tens certificat de discapacitat mínim del 33%:

  • Titulació universitària. En cas de no disposar de titulació universitària, es valorarà si un altre tipus de formació i l'experiència professional poden suplir aquest requisit per a la teva admissió al programa formatiu/acadèmic.
  • Una idea de negoci i/o una iniciativa empresarial de recent creació.
  • Si tens un soci, anima’l a participar amb tu. El programa permet l'assistència de socis sense certificat de discapacitat.

Si no tens discapacitat:

  • Titulació universitària. En cas de no disposar de titulació universitària, es valorarà si un altre tipus de formació i l'experiència professional poden suplir aquest requisit per a la teva admissió al programa formatiu/acadèmic.
  • Una idea de negoci i/o una iniciativa empresarial de recent creació d'impacte social en l'àmbit de la discapacitat.

Entidad adherida a: