Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad aquí.

Programa i metodologia

Format

 • Durada: 110 hores.
 • 100% presencial, amb freqüència setmanal:
  • Barcelona: Inici finals de maig 2016 – dilluns i dimecres de 17h a 20h
  • Madrid: Inici mitjans de setembre 2016 – dilluns i dimarts  de 17h a 20h

Ubicació

BARCELONA
Edifici 3 d'ESADE
Av. Esplugues, 92-96.

MADRID
Edifici ESADE
Mateo Inurria, 27.

 

Idioma

Castellà

Metodologia

Els docents fomenten la participació i l’aportació de valor de cadascun dels alumnes. El programa es basa en el mètode "learning by doing", que es concreta en la realització d’exercicis pràctics, dinàmiques a les classes i aproximació del continguts teòrics a la realitat de cada idea de negoci.
Accesibilidad

Requisits del Programa

Per obtenir el diploma d’ESADE

 • Assistència obligatòria a un mínim del 80% de les sessions formatives.

Per optar a la presentació final del Projecte davant del Comitè Avaluador

 • Haver obtingut el diploma formatiu d’ESADE
 • Presentar el Pla de Negoci en els termes que s’indicaran durant el transcurs del curso

Per l’obtenció i cobrament de la beca

 • Superar una nota de tall mínima a la valoració global final. Durant el transcurs s’informarà dels criteris de valoració.
 • Estar entre els 6 millors projectes valorats.
 • Pel cobrament de la beca s’haurà d’acreditar la constitució de la societat en un termini màxim de sis mesos a partir de la comunicació de la concessió de la beca.

Entidad adherida a: