Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia del usuario a través de su navegación. Si continúas navegando aceptas su uso. Puedes leer más sobre nuestra política de privacidad aquí.

Per què es duu a terme?

La iniciativa es fonamenta en una experiència de més de 10 anys de Fundació Prevent en la intervenció per l’accés al treball de persones amb discapacitat i desitja donar resposta a una necessitat creixent no satisfeta.

Aula de Emprendedores

El 29,2% de la població espanyola està en risc de pobresa o exclusió segons l’informe 2015 de la xarxa europea de lluita contra la pobresa (EAPN).

Paral·lelament, existeix un número creixent de joves amb discapacitat i formació universitària. A Espanya, la població universitària amb discapacitat va augmentar durant el curs 2014-2015 en més de 21.000 alumnes segons dades del  VI encuentro de la Red Española de los Servicios de Apoyo a las personas con discapacidad en la Universidad (Sapdu).

Molts d’ells mostren a més vocació per l’emprenedoria. A nivell europeu, l’autoocupació suposa casi el 20% de de la mà d’obra del sector privat, i està darrera del de l’ocupació creada per les noves firmes establertes. A Espanya, malgrat els escassos suports a l’emprenedoria  i en especial als emprenedors amb discapacitat, gairebé mil persones amb discapacitat es converteixen en autònoms cada any, cosa que indica que existeix un esperit emprenedor entre aquesta part dels ciutadans, que es necessari estimular i acompanyar.

Tot i així, l’oferta d’iniciatives orientades a les seves necessitats és avui en dia molt escassa, poc adaptada a totes les discapacitats i amb característiques allunyades del Programa Aula d’Emprenedors.

La falta d’eines es veu agreujada per certa desconfiança social sobre les capacitats d’aquests joves, que son vistos com a “discapacitats” abans que com a persones i professionals que poden aportat valor als negocis.

A través de l’Aula d’Emprenedors, Fundació Prevent dota als emprenedors dels coneixements específics necessaris per endinsar-se en la creació o acceleració d’una empresa, ofereix l’acompanyament de professionals experimentats ajudant-los a resoldre dubtes i dificultats que puguin sorgir durant el procés de formació i de la posada en marxa o acceleració del negoci i proporciona una important xarxa de contactes en l’àmbit empresarial, social i acadèmic.

El nostre objectiu és contribuir a generar una societat més justa ajudant a joves amb discapacitat a formar part de la força econòmica del nostre país, generant ocupació per ells mateixos o per altres persones.

Aula de Emprendedores Segunda Edición

Entidad adherida a: