AUXILIAR D’EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A L’ACCÉS AL TREBALL,
INSCRIU-TE!
 

 
SOBRE EL CURS

Fundació Prevent, en col·laboració amb el Programa INCORPORA de ”la Caixa”, ofereix un curs de 295 hores lectives, que té com a objectiu capacitar els alumnes en l'atenció al públic que assisteix / utilitza els equipaments socioculturals que el territori posa a la seva disposició, sabent gestionar d'acord a estàndars de qualitat el cicle diari de funcionament (obertura / arribada, desenvolupament / gestió, tancament / comiat)
La formació teòrica (215 hores) es complementa amb 80 hores de pràctiques en empreses dels sectors relacionats amb la formació, situades a la província de Barcelona.

Durant la realització del curs, el/la participant tindrà accés a:

 • La sala de recerca de feina de Fundació Prevent
 • Acompanyament de la tutora que impartirà els continguts programats
 • Entre els docents, comptarem amb professionals externs d’empreses col·laboradores

Les sessions s’impartiran mitjançant la metodologia “aprendre fent” (pedagogia orientada a l’acció), amb classes dinàmiques i la utilització de diversos mitjans audiovisuals.

PROGRAMA

Formació teòrica
Continguts per a la capacitació tècnica (115 h.)

 • Context laboral i perfil professional
 • Atenció i informació al visitant
 • Assessorament i informació en equipaments culturals
 • Gestió de vendes i altres serveis
 • Gestió dels espais
 • Anglès
 • NTIC
 • Seguretat i higiene en el treball i prevenció de riscos laborals en el lloc de treball
 • Emprenedoria 

Continguts de l’entrenament en competències (100 h.)

 • Com sóc i con voldria ser: autoconeixement-autoestima i seguretat personal
 • Com em veuen els demés: imatge personal
 • Què transmeto i com em relaciono: comunicació assertiva i relació interpersonal
 • Com treballo: treball en equip
 • Com m’adapto al canvi i gestiono el meu temps
 • Què entenc per responsabilitat i com la gestiono
 • Com controlo i gestiono les meves emocions: gestió emocional, tolerància a la frustració i resolució de conflictes

Pràctiques en empreses (80h.)
Les pràctiques suposen una dedicació d’entre dues setmanes i un mes, entre 4 i 6 hores diàries. Aquest horari estarà sempre determinat per la disponibilitat de les empreses. Durant les pràctiques, els participants tindran l'acompanyament d'un tutor assignat per Fundació Prevent i d'un altre tutor de la mateixa empresa.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
 • Trobar-se en situació d’atur
 • Presència correcta i cura de la higiene personal
 • Estudis mínims: lectoescriptura adquirida
 • Documentació en regla i permís de treball
 • Nivell de català: mínim a nivell entès
 • En el cas de tenir discapacitat, la seva compatibilitat amb l'exercici de les funcions d'auxiliar d'equipament sociocultural serà determinada per Fundació Prevent en una entrevista prèvia a la inscripció al curs
 • Capacitat d'assumir les despeses de desplaçament al centre formatiu i al lloc de pràctiques
TERMINI I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

La inscripció estarà oberta del 21/03/2016 al 08/04/2016 (ambdós inclosos).

Les persones interessades, seran citades per a un procés de selecció dels alumnes participants. Se’ls citarà per a una sessió grupal informativa i, posteriorment, per a una entrevista  individual que es realitzaran a la seu de Fundació Prevent.

Per a  formalitzar la inscripció serà obligatori presentar la següent documentació:  
 • Escrit de motivació vers el curs (recomanable)
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del Currículum Vitae
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació
 • En el cas de tenir discapacitat, presentar fotocòpia del Certificat de Discapacitat


 Durada, horari i lloc de realització del curs

Del 18/04/2016 al 29/07/2016
De dilluns a divendres (9:00 a 14:00 hores
Fundació Prevent - Avinguda Josep Tarradellas 8-10, 7º4º - 08029 Barcelona (metro Sants Estació)

 

 Par a més informació

Fundació Prevent
93 439 18 06
Lupe Lorenzana
Norma Ramos
unomas@fundacionprevent.com
Segueix-nos a Twitter
Segueix-nos a LinkedIn