MONITOR DE MENJADOR

FORMACIÓ GRATUÏTA PER A L’ACCÉS AL TREBALL, INSCRIU-TE!

 
SOBRE EL CURS

Fundació Prevent, en col·laboració amb el Programa INCORPORA de ”la Caixa”, ofereix un curs de 310 hores de capacitació professional que té com a objectiu capacitar els alumnes per a que puguin realitzar, de manera competent, les funcions pròpies d'un monitor de menjador escolar o de residència, com són la planificació del treball, el desenvolupament de la programació diària, crear un àmbit educatiu i relacional correcte, etc.

La formació teòrica (230 hores) es complementa amb 80 hores de pràctiques en empreses dels sectors relacionats amb la formació, situades a la província de Barcelona.

Durant la realització del curs, el/la participant tindrà accés a:

 • La sala de recerca de feina de Fundació Prevent
 • Acompanyament de la tutora que impartirà els continguts programats 
 • Entre els docents, comptarem amb professionals externs d’empreses col·laboradores

Les sessions s’impartiran mitjançant la metodologia “aprendre fent” (pedagogia orientada a l’acció), amb classes dinàmiques i la utilització de diversos mitjans audiovisuals...

PROGRAMA

Formació teòrica
Continguts per a la capacitació tècnica (130 h.)

 • El menjador com àmbit educatiu i social
  El menjador en el Projecte Educatiu del Centre Escolar i en residències. Funcionament dels menjadors escolars i en residències. Perfil i funcions del professional del menjador. El monitor com facilitador d'aprenentatges i de relacions socials.
 • Destinataris de l'acció
  Concepte de desenvolupament. Desenvolupament des de diversos aspectes en el creixement del nen. Problemes en el desenvolupament. La vellesa.
 • Educació per la salut
  Educació nutricional. Necessitats nutricionals en l'etapa escolar i en la vellesa. La dieta equilibrada
 • El joc i l'animació
 • Adquisició d’hàbits saludables i habilitats socials
  Hàbits saludables i habilitats socials a l’Educació Infantil, Primària, Secundària i per a persones grans.
 • Primers auxilis i Prevenció de Riscos Laborals en el lloc de treball
 • Carnet de manipulació d'aliments
 • Emprenedoria

Continguts de l’entrenament en competències (100 h.) 

 • Com sóc i com voldria ser: autoconeixement-autoestima i Seguretat personal
 • Com em veuen els demés: imatge personal
 • Què transmeto i com em relaciono: comunicació assertiva i relació interpersonal
 • Com treballo: treball en equip
 • Com m’adapto al canvi i gestiono el meu temps
 • Què entenc per responsabilitat i com la gestiono
 • Com controlo i gestiono les meves emocions: gestió emocional, tolerància a la frustració i resolució de conflictes

Pràctiques en empresas (80h.)
Les pràctiques suposen una dedicació d’entre dues setmanes i un mes, entre 4 i 6 hores diàries. Aquest horari estarà sempre determinat per la disponibilitat de les empreses. Durant les pràctiques, els participants tindran l'acompanyament d'un tutor assignat per Fundació Prevent i d'un altre tutor de la mateixa empresa.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
 • Trobar-se en situació d’atur.
 • Presència correcta i cura de la higiene personal
 • Estudis mínims: lectoescriptura adquirida
 • Documentació en regla i permís de treball
 • Nivell de català: mínim a nivell entès.
 • En el cas de tenir discapacitat, la seva compatibilitat amb l'exercici de les funcions de personal monitor de menjador serà determinada per Fundació Prevent en una entrevista prèvia a la inscripció al curs
 • Capacitat d'assumir les despeses de desplaçament al centre formatiu i al lloc de pràctiques
TERMINI I PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

La inscripció estarà oberta del 28/12/2015 al 18/01/2016 (ambdós inclosos).

Les persones interessades, seran citades per a un procés de selecció dels alumnes participants. Se’ls citarà per a una sessió grupal informativa i, posteriorment, per a una entrevista  individual que es realitzaran a la seu de Fundació Prevent.

Per a  formalitzar la inscripció serà obligatori presentar la següent documentació:  
 • Escrit de motivació vers el curs (recomanable)
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia del Currículum Vitae
 • Fotocòpia de la demanda d’ocupació
 • En el cas de tenir discapacitat, presentar fotocòpia del Certificat de Discapacitat


 Durada, horari i lloc de realització del curs

Del 01/02/2016 al 27/04/2016
De dilluns a divendres (9:00 a 14:00 hores) 
Fundació Prevent - Avinguda Josep Tarradellas 8-10, 7º4º - 08029 Barcelona (metro Sants Estació)

 

 Par a més informació

Fundació Prevent
93 439 18 06
Lupe Lorenzana
Norma Ramos
unomas@fundacionprevent.com
Segueix-nos a Twitter
Segueix-nos a LinkedIn
Reenvia a un amic